Πλαστικά Παλετοκιβώτια

Τα κλειστα πλαστικά παλετοκιβώτια αποτελούν ιδανικό σύστημα αποθηκευσης και μεταφορας
προιοντων για βιομηχανική και αγροτική χρήση. Κατασκευάζονται από μη τοξικά υλικά HDPE
Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους δεν παραμορφώνονται από το βάρος των εμπορευμάτων
που δέχονται κατά την αποθήκευση ή μεταφορά, λόγω των πρόσθετων ενισχύσεων στα πλευρικά τοιχώματα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1200x1000x760mm                     700lt

1200x1000x580mm                     450lt

1200x800x760mm                       470lt

1130x1130x760mm                      690lt

1130x1130x630mm                      525lt

1200x1100x760mm                     670lt

1200x1100x630mm                     560lt

1200x1100x850mm                     825lt

1200x1200x630mm                     620lt

1200x1200x850mm                     920lt

 

 

Pin It on Pinterest

Share This